Årsmöte Nybble med omnejd och bygdegårds intresseförening