Bussresa till Sandgrund

Information har skickats ut till samtliga medlemmar i intresseföreningen.

Om ni har några övriga frågor så ring kassör Bo Larsson, tel: 076 945 03 07.