Halvårsmöte Nybble Intresseförening

Alla medlemmar i Nybble intresseförening önskas välkomna till halvårsmötet där information från diverse verksamhetsområden kommer att ges.