Halvårsmöte Nybble med Omnejds Intresseförening

Välkomna alla Nybblebor till Intresseföreningens halvårsmöte.

Föreningen bjuder på fika och smörgås.