Halvårsmöte

Nybble Intresseförening

håller halvårsmöte i vår bygdegård.

Gamla och nya medlemmar önskas hjärtligt välkomna!