Höstmöte

Nybble intresseförenings medlemmar bjuds in till höstmöte.
Även du som inte är medlem men som kanske vill bli är välkommen.

Styrelsen