Landsbygdsträff

Kristinehamns kommun informerar om vad som har hänt i kommunen sedan förra årets träffar och vad som är aktuellt just nu.

Några aktuella punkter som ska informeras om:

  • Vad är medborgarlöften?
  • Arbetet med utveckling av leder, exempelvis Järnleden och Värmlandsleder.
  • Hur ligger vi till med fiberutbyggnad?
  • Pågående och framtida VA-arbeten.

 

Du får själv också möjlighet att bidra till ökad kunskap om hembygden genom att komma med synpunkter på vad som bör finnas med i kommande översiktsplanering.

Dessutom blir det en allmän frågestund där frågor kan ställas till kommunens ansvariga tjänstemän.

Välkomna!