Vänerkantens framtid

Inbjudan från Hela Sverige ska leva/Värmland

Tillsammans gör vi en lokal utvecklingsplan.
Den ska innefatta allt som vi som bor här anser viktigt.
Detta för att göra en bra bygd ännu bättre när det
gäller livskvalité i ett bredare perspektiv.

Arbetet påbörjas
måndagen den 18 mars kl 18.30
i Kärr Bygdegård, Visnums-Kil

Vi hälsar människor i alla åldrar varmt välkomna!

Företag och föreningar i samarbete med
Hela Sverige ska leva/Värmland
www.helasverige.se/varmland
0551-319 90, 072-56 319 90