Bingo

Bingon har upphört tills vidare p.g.a. brist på engagerade och arrangerande personer.

Förhoppningsvis kan vi återuppta bingon någon gång framöver.

Lycka till vid andra bingobord under tiden!