Om föreningen

Lite histora om Nybble Intresseförening

Nybble Intresseförening bildades 5/11 1991 efter att Karl-Erik Löfstedt till bl.a. Henric Falkenberg under en längre tid framfört att det behövdes någon typ av intresseförening i bygden för bl.a. att kunna trycka på politiskt mot kommunen. Efter ett möte i september 1991 med Henric Falkenberg, Karl-Erik Löfstedt, Lennart Andersson, Folke Bäcklund och Kjell Carlberg beslutades att inbjuda till ett första möte 5/11 1991 för att där se om intresset finns och att bilda en interimsstyrelse. Vi tillskrev huvuddelen av Nybble med omnejds boende inför detta möte.

Frågor som vi då ansåg berörde bygden var bl.a.: Skolan, bygdegården, biblioteket, Svedjegården, belysning och underhåll av vägar, vatten och avlopp, barnomsorg m.m.

Föreningens första styrelse som valdes på mötet 5/11 1991:
Ordf. Henric Falkenberg
vice ordf. Kjell Carlberg
kassör Lennart Andersson
sekr. Kaisa Waliden
vice sekr. Folke Bäcklund
Övriga ledamöter:
Mona Makkula
Stig Kvick
Erling Söderberg
Håkan Andersson (affären)

Det beslutades också om att styrelsen skulle vara 9 st. ifall behov av röstning skulle uppstå i någon fråga.

Det som sen föreningen har gjort genom åren för bygden är en hel del men det går inte att gå in på i detalj. Men en av de större frågorna som togs upp var dålig mottagning  på TV o NMT och även fyrvägskorset vid skolan där skyltarna ”lämna företräde” kom upp. Engagerade oss också mycket i Svedjegården när den skulle byggas om och några år senare läggas ned. Sen att det blev belysning genom skogen mellan Rosenbergsgatan o affären, och på vägen in till Bygdegården. Vi ordnade även under några år danser på Rian med levande musik o servering, vilket var väldigt populärt under ett antal år.Vi hade också några år julmarknad och midsommarfirande på Säby gård som också Intresseföreningen stod för i samband med Henric Falkenberg.

En av de större undersökningarna som vi har gjort på egen hand var inför nedläggningen av Svedjegården då vi skickade ut en enkät till alla över 65 år i Svedjegårdens upptagningsområde. Skickade ut 518 st, fick tillbaka 262 st=52%. Det visade sig att de 143 st av de återkommande valde att bo på Svedjegården om det varit möjligt, men det var inget kommunen lyssnade på.

Sedan 2001 använder Intresseföreningen skolan som ett aktivitetshus där vi har loppis, julmarknad samt Nybblehälsan (gymet) och föreningens styrelserum på nedre plan.
På övervåningen finns en vävlokal där ganska många hemslöjdare håller till på torsdagar. I skolan håller vi också den mycket populära grillfesten varje sommar i utomhusmiljö.

År 2003 fick vi ytterligare ett hus på våra axlar när Bygdegårdsföreningen lades ner. Sedan dess har vi gjort i ordning nästan samtliga rum invändigt, samt byggt om köket 2009 för ca 200 000 kr som nu är i toppskick. Vi har även brädfodrat om en stor del av ytterväggarna, bytt entrédörr, samtliga termostater, justerat pannan och installerat värmepump, allt för att spara energi. Vi fick också en ny, fin handicap-ramp 2016. Här har vi uthyrningar till privata tillställningar, bingokvällar och en o annan loppis vilket vi även har på skolgården ibland. Visst har det hänt en del under de tjugo åren föreningen har funnits, detta var bara några exempel på vad vi gjort, men det finns betydligt mer föreningen gjort och stridit med kommunen om, och allt finns dokumenterat i de pärmar som finns sparade.