Kontakt

Nedan ser du telefonnummer och mejladress för att komma i kontakt med oss:

Styrelseordförande:
Lennart Sylwander
tel 070-361 05 07.

Hemsidesansvarig:
Bo Larsson
tel 076-945 03 07
e-mejl: kigali-bosse@hotmail.se


Årsmedlemskap i föreningen kostar:
100 kr
enskild medlem.
200 kr per familj oavsett antal barn.

Inbetalningar till föreningen görs på:
Plusgirokonto: 41 49 40-7
eller
Swishnummer: 123 097 03 76.