Nybblehälsan

Information om verksamheten Nybblehälsan

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Kostnader

Träningsavgiften

  • Kvartal: 350 Kr
  • Halvår: 700 Kr
  • Helår: 1200 Kr

Samt en engångsavgift för ”taggen” (nyckeln) 100 kronor. Summan återfås när medlemskapet avslutas. Vill du börja träna, så kontakta någon i arbetsgruppen.

Avgiften inbetalas till föreningens
plusgirokonto 41 49 40-7 eller
swishnummer 123 097 03 76.

Glöm inte ange ditt namn och ”Nybblehälsan”.

Tidsbokningslista finns i hallen. Listan skall alltid fyllas i tydligt med namn.

Personlig instruktion skall ges till alla medlemmar för att undvika skador. Information om hur utrustningen skall användas finns vid varje maskin.

Öppna och låsa. Alla som betalt träningsavgift får en ”tagg” att låsa upp dörren med. Taggen betalas genom en engångsavgift med 100 kronor som återbetalas om medlemskapet avslutas. Om avgift inte betalas kommer taggen att släckas ut och sluta fungera.

Ytterskor får inte användas i lokalen utan lämnas i tamburen inom anvisat område.

Städning och städutrustning. Städningen sköts av arbetsgruppen. Hjälp till att hålla rent och snyggt. Diska om du använt glas. Ställ rätt grejerna efter dig i rummen. Och sprita och torka av de träningsgrejer du använt innan du går.

Kan du tänka dig att hjälpa till med städning någon gång så kontakta arbetsgruppen.

Handsprit finns i tamburen och skall alltid användas innan träningen börjas.

Skötsel av utrustning. Om någon utrustning inte fungerar som avsett så kontakta någon i arbetsgruppen.

Musikanläggning finns så du tex kan plugga in din mobil och lyssna på din favoritmusik när du tränar.

Förbättringsförslag. Lämna gärna ett förslag på förbättringar i förslagsblocket på anslagstavlan i träningslokalen.

Arbetsgruppen består för närvarande av Yvonne Henriksson 073-0529193, Ulla-Britt Jansson 070-6795627, Lennart Sylwander 070-3610507 och Katarina Löfstedt 070-3916060.

Friskvårdsbidrag. NybbleHälsan är numera ansluten till ActiWay som företag och friskvårdsanläggningar över hela Sverige kan ansluta sig till.
Detta kan vara en förutsättning för att din arbetsgivare betalar ut ditt friskvårdsbidrag om denne är ansluten till ActiWay och du tränar eller vill börja träna hos oss.

Mer info om NybbleHälsan och ActiWay hittar du på följande länk:

https://www.actiway.se/friskvard/nybble-intresseforening