Bingon i Nybble bygdegård upphör

Bingoaftnarna nedlagda tills vidare

Tyvärr så har vi p.g.a. arrangörsbortfall tvingats att lägga ned intresseföreningens bingoaftnar tills vidare.

Vi som har varit med och arrangerat och medverkat vid bingoaftnarna ber att få tacka alla våra gamla bingobesökare och önskar er all lycka framöver vid andra bingolokaler.

Hälsningar

Karl-Åke, Bosse, Gunilla, Sune, Birgitta, Marie