Om Årsmötet 2013

Årsmötet för intresseföreningen är nu avslutat och det var ett 30-tal medlemmar som informerades om verksamheten 2012 och diskuterade verksamheten 2013.

På tapeten stod bl.a 50-årsfirandet av Bygdegården, ett EU-projekt samt friska idéer om nya verksamheter.

Förutom detta och mer så avtackades en riktig trotjänare idag. Varm digital applåd för Kjell Carlberg, som varit med och jobbat idogt och ideellt sedan starten för 22 år sedan!

Avtackning årsmötet 2013

Kjell Carlberg (t.h.) avtackas av styrelseordförande Lasse Westin (i mitten) under överinseende av sekreterare Lennart Sylwander (t.v.).

Efter mötets avslutande var det sedvanligt trevligt eftersnack och fika. Tack alla engagerade som var med!

/Webbnisse Benny