Kontakt

Nedan ser du telefonnummer och mejladress för att komma i kontakt med oss:

Styrelseordförande:

Lennart Sylwander,
070-361 05 07.

Hemsidesansvarig:

Bo Larsson, tel 076-945 03 07
e-mejl: kigali-bosse@hotmail.se


Inbetalningar till föreningen görs på:

Plusgirokonto: 41 49 40-7 eller
Swishnummer: 123 097 03 76.