Kontakt

Nedan ser du telefonnummer och mejladress för att komma i kontakt med oss:

Styrelseordförande:
Lennart Sylwander
tel 070-361 05 07.
e-post: lennart.sylwander@outlook.com

Hemsidesansvarig:
Benny Lloyd Willner
tel 070-331 73 86
e-post: bennylw@gmail.com


Årsmedlemskap i föreningen kostar:
100 kr
enskild medlem.
200 kr per familj oavsett antal barn.

Inbetalningar till föreningen görs på:
Plusgirokonto: 41 49 40-7
eller
Swishnummer: 123 097 03 76.