Kontakt

Nedan ser du telefonnummer och adresser för att komma i kontakt med oss:

Styrelseordförande:

Sune Edwardsson,
tel 0551-10415, 070-322 01 86.

Hemsidesansvarig:

Bo Larsson, tel 076-9450307
e-mejl: kigali-bosse@hotmail.se


Inbetalningar till föreningen görs på:

Plusgirokonto: 41 49 40-7 eller
Swishnummer: 123 097 03 76.