Vävstuga

Vävstuga finns på övervåningen i skolan, där håller ett flertal damer till med
sina vävstolar.
Kontaktperson Gunilla Larsson telefon 073-7199847.