Styrelse

Föreningens styrelse består av:

 

Post

Namn

Telefon/mobil

Ordförande Sune Edwardson 070-3220186
Vice ordf. Lars- Åke Westin 10050, 070-2446617
Sekreterare Lennart Sylwander 10339, 070-3610507
Kassör Bo Larsson  076-9450307
Ledamot  Bengt Waliden 10433, 076-1055301
Ledamot Vakant
Suppleant  Marie Ekman  10131 
Suppleant  Helena Bertilsson 10068 , 070-6515056
Suppleant  Benny Lloyd Willner 070-3317386

Uppdaterat 2017-03-05 (efter ändringar från årsmöte 2017-02-28)