Styrelse

Föreningens styrelse består av:

Post

Namn

Telefon/mobil

Ordförande: Lennart Sylwander 0551-10339, 070-361 05 07
Vice ordf: Jockum Beck-Friis 070-832 42 12
Kassör: Lovisa Palmér
+47 954 66 7474
Sekreterare: Eva Vase Wickström 072-713 61 89
Ledamot:  Bengt Waliden 0551-10433, 076-105 53 01
Suppleant: Marie Ekman 0551-10131
Suppleant:  Benny Lloyd Willner 070-331 73 86
Suppleant: Sven-Erik Claesson 070-921 00 16
Valberedare:  Bertil Eriksson 0551-10055, 070-320 49 35

Uppdaterat 2023-04-25 (blw)