Fotbollsplan

Fotbollsplanen som ligger vid Mariestadsvägen, har gräsyta och vid dess norra sida finns vindskydd och grillplats för den som vill grilla.