Boule

Boulebanorna finns vid skolan. På måndagar klockan 10.00 träffas ett gäng för
lite tävling och för att lära ut den ädla konsten till nya som är intresserade.
Kontakta gärna Evert Eibring, tel 0551-10032